išpiršti

išpiršti
išpir̃šti, ìšperša, -o tr. 1. suvesti į porą, ištekinti: Beaugančią sesytėlę piršleliai išpiršo NS115. Visas dukreles piršleliai išpiršo . Drobės duočiau du stuomeniu, kad mane išpirštų BsO112. Visas išpiršai, o muni užmiršai Vkš. Aš Barborą kur nors išpir̃šu! Plt. 2. išrinkti (vyrą, žmoną), prikalbinti tuoktis: Žmoną man teta išpiršo dorą, gerą A.Vien. Plika gálva – kokį tu čia išpiršaĩ vyrą! Pin. | refl. tr.: Ar nori, aš tau išpiršiu mergą. – Nereikia, aš pats išsipiršiù Š. Berneli jaunas, kodėl išsipir̃šęs, davęs man žodelį, tep greit jį užmiršai? DrskD27. \ piršti; apsipiršti; atpiršti; įpiršti; išpiršti; nupiršti; papiršti; pripiršti; supiršti; užpiršti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • išpiršti — išpir̃šti vksm. Nóri, išpir̃šiu táu mergi̇̀ną? …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apsipiršti — apsipir̃šti, apsìperša, o tr. išsirinkti, prisikalbinti (merginą tuoktis): Jis jau apsipir̃šo sau merginą, bet piršlybų dar nesugėrė Jž. piršti; apsipiršti; atpiršti; įpiršti; išpiršti; nupiršti; papiršti; pripiršti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atpiršti — atpir̃šti, àtperša, o tr. 1. prikalbinti atitekėti: Nū Karaliaučiaus vokytikę atpir̃šo Sg. 2. atkalbėti nuo vedybų: Aš supiršau, aš ir atpiršiu Šts. piršti; apsipiršti; atpiršti; įpiršti; išpiršti; nupiršti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • drūtbajoris — drūtbajoris, ė smob. (1) žr. didbajoris: Ne vienas drūtbajoris norėjo jam savo dukterį į moteris išpiršti rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išsvototi — išsvõtoti tr. O išpiršti. svototi; išsvototi; prisvototi …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nupiršti — nupir̃šti, nùperša, o tr. 1. N, J išrinkti (vyrą, žmoną), prikalbinti tuoktis: Gerai tu man tarnavai, užtat aš tau ažmokėjau pinigais ir gerą pačią nupiršau BsPII184. Seselė jaunoji, aš tau nupiršiu, aš tau nupiršiu gražų bernelį! JV272. Duočio… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • papiršti — papir̃šti, pàperša, o tr. 1. pasiūlyti tuoktis: Aš jam papiršaũ mergaitę Krm. Papir̃šo tokią baidyklę, nejau: aš kanapių nesėsu ... Krš. | refl.: Šiandien atvyko jaunikaitis ir man pasipiršo MPas. 2. Mžš prk. pasiūlyti: Baigiu versti… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pavada — 1 pavadà sf. (3b) K, pãvada (1) Rsn, Dov, Prk, Vkš; CI509 antroji žmona (pavaduojanti pirmąją), vaikams pamotė: Atsigandojęs našlys vienas gyventi, paėmė pãvadą, t. y. antrą pačią J. Našlys ... ėmė jauną mergaitę į pavadas LC1886,50. Ana ten… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • piršti — pir̃šti, per̃ša (pirša SD130), o ( ė) 1. tr. SD51, R, MŽ196, N, K, J kalbinti tuoktis (ppr. apie piršlį): Pirškit, sesės, pirškit, sesės, ir manei vyrelį JV254. Piršo melavo, kol stuomenelį gavo LTR(Šll). Jis visada toli perša, o niekuomet… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pripiršti — pripir̃šti, prìperša, o tr. 1. K prikalbinti tuoktis: Piršlys prìperša mergelę arba mergelei vyrą Pgg. Būčia pripiršus, būčia prikalbėjus gražų berniuką, savo broliuką NS551. Cit, neverk: kad aš patsai nepaimsiu, tai kitą pripiršiu Jnšk. | refl …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”